Apie LPOAT

LIETUVOS PACIENTŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ TARYBA
   

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, LR Teisingumo ministerijoje įregistruota 2002 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 161-V. Nauja LPOAT įstatų redakcija įregistruota juridinių asmenų registre 2005 metų spalio 3 d.

Kodas: 195756130 

Adresas: Gedimino pr. 28/2-404, LT-01104 Vilnius

            tel. (8-5) 2620783; mob. 8 652 11555; faksas (8-5) 2610639

            el. paštas: CLOAKING

            www.pacientutaryba.lt

 Atsiskaitomoji sąskaita  LT157044060000980983, AB SEB Vilniaus bankas.  

VIDA AUGUSTINIENĖ - Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė

2005 m. gegužės 9 d. LPOAT priimta į Tarptautinį pacientų organizacijų aljansą (International Alliance of Patients Organizations, www.patientsorganizations.org ).

 

LIETUVOS PACIENTŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ TARYBOS STEIGĖJAI:

 Daiva Andriulienė, Vilniaus Alzheimerio klubas

Vida Augustinienė, Lietuvos diabeto asociacija

Laima Bartkevičienė, Nacionalinė moterų, sergančių krūties ligomis, organizacijų asociacija

Juozas Bulota, Lietuvos stomuotų žmonių asociacija

Marija Chmeliauskienė, Lietuvos vaikų, sergančių onkohematologinėmis ligomis, tėvų ir globėjų draugija

Danutė Kašubienė, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Eglė Kvedaraitė, Vilniaus bronchinės astmos klubas ,,Kvėpuok laisvai”

Gintaras Mažintas, Vilniaus miesto vaikų klubas ,,Daigas”

Vytautas Mildažis, Lietuvos Dž. Parkinsono draugija

Ugnė Šakūnienė, Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija ,,Gyvastis”

Ona Stefanija Telyčėnienė, Vilniaus ,,Artrito” bendrija

Gediminas Treideris, Onkohematologinių ligonių draugija

Arūnas Žobakas, Lietuvos sergančiųjų epilepsija ir jų globėjų draugija

 


KAIP TAPTI  TARYBOS NARIU?

● Juridiniai asmenys, norintys tapti LPOAT nariais turi:

-         pateikti LPOAT pirmininkui prašymą, savo registracijos pažymėjimo ir įstatų kopijas;

-         raštiškai įsipareigoti laikytis LPOAT įstatų.

     ● Sprendimas dėl naujo nario priimamas artimiausiame visuotiniame susirinkime

         2/3 balsų dauguma.

 

TARYBOS NARIŲ ŠALINIMO IR JŲ IŠSTOJIMO IŠ TARYBOS TVARKA

  • Tarybos nariai gali būti šalinami, jeigu jie:

- sąmoningai pažeidinėja LPOAT įstatus;

- savo veikla kompromituoja LPOAT;

- nemoka nario mokesčio ilgiau kaip 2 metus.

  • Tarybos nariai šalinami LPOAT visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3  balsų dauguma.
  • Tarybos nariai gali išstoti iš organizacijos, pateikę raštišką pranešimą LPOAT pirmininkui.

  

LPOAT ORGANAI

  • Visuotinis narių susirinkimas.
  • Valdyba.
  • Pirmininkas.