Kodėl verta būti nariu

Įvairiomis ligomis sergantys žmonės buriasi į klubus, asociacijas, siekdami pagerinti  sveikatos priežiūrą. Pagrindiniai šių organizacijų tikslai: skleisti visuomenei žinias apie ligų simptomus, rizikos veiksnius; informuoti valdžios institucijas apie sunkumus, kuriuos patiria ligoniai; mokyti sergančiuosius tinkamai  prisižiūrėti, teikti jiems socialinę ir psichologinę pagalbą; atstovauti sergantiesiems įvairiose valdžios institucijose; ginti jų teises.

 

Lietuvoje šiuo metu yra įsikūrę daugybė įvairių organizacijų, atstovaujančių atskirų sergančių žmonių grupių interesams. Tačiau yra daug klausimų, kurie yra bendri visomis ligomis sergantiesiems. Labiausiai yra pažeidžiami interesai ligonių, sergančių sunkiomis lėtinėmis ligomis, kurioms reikia ilgalaikio ir brangaus gydymo. Dauguma sergančiųjų yra vyresnio amžiaus, pensininkai ar invalidumą turintys žmonės. Jie gauna minimalias pajamas ir nepajėgia įsigyti net būtiniausių vaistų, slaugos priemonių. Valstybė neskiria jiems reikiamo dėmesio nei lėšų sveikatos priežiūrai. Dažnai valstybės pareigūnų priimami sprendimai prieštarauja LR Konstitucijoje įtvirtintoms vertybėms. Pažeidžiama žmogaus teisė į valstybės laiduojamą nemokamą sveikatos priežiūrą. Taupoma ligonių sveikatos sąskaita. Pacientams atstovaujančios organizacijos dažniausiai yra nepageidaujamos, svarstant sergantiems žmonėms aktualius klausimus. Todėl būtina vienyti pacientų organizacijų pastangas, kad būtų galima  daugiau padėti žmonėms.