Kaip tapti nariu
KAIP TAPTI  TARYBOS NARIU?

● Juridiniai asmenys, norintys tapti LPOAT nariais turi:

- pateikti LPOAT pirmininkui prašymą, savo registracijos pažymėjimo ir įstatų kopijas;

-  raštiškai įsipareigoti laikytis LPOAT įstatų.

      ● Sprendimas dėl naujo nario priimamas artimiausiame visuotiniame susirinkime 2/3 balsų dauguma.

 

TARYBOS NARIŲ ŠALINIMO IR JŲ IŠSTOJIMO IŠ TARYBOS TVARKA

  • Tarybos nariai gali būti šalinami, jeigu jie:

- sąmoningai pažeidinėja LPOAT įstatus;

- savo veikla kompromituoja LPOAT;

- nemoka nario mokesčio ilgiau kaip 2 metus.

  • Tarybos nariai šalinami LPOAT visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3  balsų dauguma.
  • Tarybos nariai gali išstoti iš organizacijos, pateikę raštišką pranešimą LPOAT pirmininkui.