Narystė tarptautinėse org.
2005 m. gegužės 9 d. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba priimta į Tarptautinį pacientų organizacijų aljansą (International Alliance of Patients‘ Organizations, IAPO, 
www.patientsorganizations.org).
 
Tarptautinis pacientų organizacijų aljansas yra unikali pasaulinė sąjunga, atstovaujanti visų tautybių įvairiausiomis ligomis sergantiems pacientams ir skatinanti į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą visame pasaulyje.
 
Aljanso narės yra pacientų organizacijos, dirbančios tarptautiniu, regioniniu, nacionaliniu ir vietos lygmenimis, atstovaujančios ir palaikančios pacientus, jų šeimas ir slaugytojus. Pacientas yra asmuo, sergantis bet kuria lėtine ar kita liga, sindromu, turintis kitokių sveikatos pakenkimų ar negalių.
 
Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso vizija – pasiekti, kad pacientai taptų sveikatos priežiūros ašimi.
 
Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso misija yra padėti kurti į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą visame pasaulyje:
  • Įgyvendinant aktyvią partnerystę su pacientų organizacijomis, maksimaliai didinti jų poveikį;
  • Palaikant pacientus svarbiais sveikatos priežiūros politikos  klausimais,  įtakoti sudarant tarptautines, regionines ir nacionalines sveikatos darbotvarkes ir politikos kryptis;
  • Kuriant bendras įvairių sektorių sąjungas ir bendradarbiaujant su bendraminčiais medicinos ir sveikatos priežiūros specialistais, politikais, mokslininkais, tyrėjais ir pramonės atstovais.
 
Šiuo metu Tarptautinis pacientų organizacijų aljansas vienija per 200 narių organizacijų iš 60 pasaulio šalių.

 
2007 m. birželio mėn. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba tapo Europos pacientų forumo (European Patients‘ Forum, EPF,  www.eu-patient.eu) nare.
 
2008 m. lapkričio  27–28 d. Vilniuje pirmą kartą vyko regioninis seminaras pacientų organizacijų lyderiams, kurį organizavo Europos pacientų forumas kartu su Konsorciumu VALUE+ . Renginyje dalyvavo Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos ir kitų pacientų organizacijų lyderiai iš  Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Čekijos.
 
2009 m. kovo 26 d. Europos pacientų forumo metiniame generaliniame susirinkime (EPF AGM),  įvykusiame Briuselyje,  Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė išrinkta Europos pacientų forumo valdybos nare.
 
2011 m. balandžio 12 d. Europos pacientų forumo metiniame generaliniame susirinkime, įvykusiame Briuselyje, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė išrinkta Europos pacientų forumo valdybos nare antrai kadencijai.
 
2013 m. gegužės  22 d. Europos pacientų forumo metiniame generaliniame susirinkime, įvykusiame Dubline,  Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė išrinkta Europos pacientų forumo valdybos nare trečiai kadencijai
 
Europos pacientų forumas (EPF) buvo įsteigtas 2003 m. Jo tikslas – vienyti susijungusias Europos pacientų organizacijas bendriems visuomenės sveikatos propagavimo siekiams įgyvendinti. EPF padeda pacientų organizacijoms keistis ne tik gerąją praktika, bet ir analizuoti blogos praktikos pavyzdžius, susijusius su pacientų teisėmis, lygiaverčiu gydymu, sveikatos priežiūros prieinamumu ir kt.
 
EPF vizija – aukštos kokybės, į pacientą  orientuota, lygiateisė sveikatos ir socialinė priežiūra sergantiesiems lėtinėmis arba visą gyvenimą besitęsiančiomis ligomis visoje Europos Sąjungoje.
 
EPF misija yra užtikrinti, kad pacientų bendruomenė skatintų ir palaikytų politiką bei programas, turinčias įtakos pacientų gyvenimui, siekiant įgalinti juos tapti lygiaverčiais Europos Sąjungos piliečiais.
 
Šiuo metu Europos pacientų forumas jungia 61 pacientų organizaciją. Jose vienijasi įvairiomis lėtinėmis ligomis sergantys asmenys ES lygiu, taip pat nacionalinės pacientų organizacijų koalicijos. EPF atstovauja apie 150 milijonų pacientų iš visų Europos Sąjungos valstybių.