Deklaracija

 

DEKLARACIJA DĖL Į PACIENTĄ ORIENTUOTOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

Į pacientą orientuota sveikatos priežiūra – tai kelias į sąžiningą ir rentabilią sveikatos priežiūros sistemą

  

Visuose pasaulio regionuose sveikatos apsaugos sistemos jaučia spaudimą ir negali susitvarkyti, jeigu jose didžiausias dėmesys skiriamas susirgimams, o ne pacientams; tokioms sistemoms reikia, kad jose dalyvautų patys pacientai, kurie prisidėtų prie savo pačių gydymo, keistų elgseną ir patys užsiimtų vadyba. Į pacientą orientuota sveikatos priežiūra gali būti rentabiliausias būdas pagerinti sveikatos apsaugos rezultatus pacientų atžvilgiu.

Mums, Tarptautiniam pacientų organizacijų aljansui, į pacientą orientuotos sveikatos priežiūros esmė yra tai, kad sveikatos priežiūros sistema būtų skirta ir įgyvendinama tam, kad tenkintų sveikatos priežiūros poreikius ir pacientų pirmenybę tokiu būdu, jog sveikatos priežiūra būtų tinkama ir rentabili. Skatinant didesnę pacientų atsakomybę ir optimalią praktiką, į pacientą orientuota sveikatos priežiūra lemia geresnius sveikatos rezultatus, gyvenimo kokybę ir optimalią investicijų į sveikatos priežiūrą kainą.

Pacientų, šeimų ir slaugytojų prioritetai skiriasi kiekvienoje šalyje ir kiekvienoje susirgimų grupėje, tačiau šioje įvairovėje yra ir keletas bendrų prioritetų. Siekiant sukurti į pacientą orientuotą sveikatos priežiūros sistemą, mūsų manymu, ji turi būti pagrįsta šiais Penkiais principais:

 1.        Pagarba – Pacientai ir slaugytojai turi pagrindinę teisę į sveikatos priežiūrą, kuri būtų orientuota į pacientus ir gerbtų jų unikalius poreikius, pirmenybę, vertybes, jų savarankiškumą ir nepriklausomybę.

2.        Pasirinkimas ir įgaliojimų suteikimas – Pacientai, atsižvelgiant į jų galimybių lygį ir pirmenybę, turi teisę ir pareigą kaip partneriai dalyvauti priimant sveikatos priežiūros sprendimus, turinčius poveikį jų gyvenimui. Tam reikia reakcingo, tinkamas gydymo alternatyvas ir pacientų poreikius atitinkančio valdymo pasirinkimą užtikrinančio sveikatos paslaugų teikimo, bei pacientų ir slaugytojų skatinimo ir paramos, nukreipiant ir valdant priežiūrą taip, kad būtų pasiekta kaip įmanoma geriausia gyvenimo kokybė. Pacientų organizacijos privalo turėti įgaliojimus atlikti svarbų vadovaujantį vaidmenį, padedant pacientams ir jų šeimoms naudotis savo teise į kompetentingą, žinojimu pagrįstą sveikatos priežiūros pasirinkimą.

3.        Pacientų dalyvavimas sveikatos politikoje – Pacientai ir pacientų organizacijos, reikšmingai ir pagrįstai dalyvaudamos priimant visų pakopų sprendimus ir klausimus, yra vertos dalytis pareiga formuoti sveikatos priežiūros politiką, siekiant užtikrinti, kad sprendimai būtų priimti tokie, jog pacientas būtų centre. Tai neturėtų apsiriboti vien sveikatos priežiūros politika, bet ir apimti, pavyzdžiui, socialinę politiką, kuri galiausiai turės įtakos pacientų gyvenimams. Žr. TPOA Politikos pareiškimą adresu: www.patientsorganizations.org/involvement.

4.        Prieinamumas ir parama – Pacientai privalo turėti galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikalingomis atsižvelgiant į jų būklę. Tai apima galimybę naudotis saugiomis, kokybiškomis ir tinkamomis paslaugomis, gydymu, prevencine priežiūros ir sveikatinimo veikla. Reikėtų pasirengti užtikrinti, kad visi pacientai galėtų naudotis reikiamomis paslaugomis, nepriklausomai nuo jų būklės ar socialinio ekonominio statuso. Norint, kad pacientai pasiektų kaip įmanoma geriausią gyvenimo kokybę, sveikatos priežiūra privalo tenkinti pacientų emocinius reikalavimus ir apsvarstyti tokius su sveikata nesusijusius veiksnius kaip švietimas, užimtumas ir šeimos klausimai, darantys poveikį jų požiūriui į sveikatos priežiūros alternatyvas ir valdymą.

5.        Informacija – Tiksli, aktuali ir išsami informacija yra būtina, siekiant sudaryti pacientams ir slaugytojams galimybę priimti žinojimu pagrįstus, kompetentingus sprendimus dėl sveikatos priežiūros procedūrų ir tolesnio gyvenimo su jų liga ar būkle. Informacija turi būti pateikiama atitinkamo formato, laikantis sveikatos raštingumo principų, atsižvelgiant į individo būklę, kalbą, amžių, supratimą, gebėjimus ir kultūrą. Žr. TPOA Politikos pareiškimą adresu: www.patientsorganizations.org/healthliteracy.

 Norėdamas užtikrinti visų lygių į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą visose bendruomenėse, Tarptautinis pacientų organizacijų aljansas kreipiasi dėl paramos ir bendradarbiavimo į politikus, sveikatos specialistus, paslaugų tiekėjus ir su sveikata susijusių ūkio šakų atstovus, kad jie palaikytų šiuos Penkis principus ir padarytų juos savo politikos bei praktinės veiklos centru. Mes kviečiame visus dalininkus pasirūpinti būtinomis struktūromis, ištekliais ir mokymu, siekiant užtikrinti, kad visi laikytųsi šioje Deklaracijoje išdėstytų principų.

© 2006 TPOA. Visos teisės saugomos. Šią strategiją TPOA priėmė 2006 m. vasarį po narių pasitarimo ir sutikus Administracinei tarybai. Išsamesnę informaciją apie į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą, įskaitant jos poveikio įrodymus ir įgyvendinimo kliūtis, galima rasti TPOA leidinyje “What is Patient-Centred Healthcare?: A Review of Definitions and Principles (IAPO, 2005)” adresu www.patientsorganizations.org/pchreview. Kreipkitės į TPOA adresu CLOAKING '; document.write( '' ); document.write( addy_text49904 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n CLOAKING .