Projektai

LIETUVOS PACIENTŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ TARYBOS PROJEKTAS

 

Pacientų organizacijų sutvirtinimas ir jų integracija į Europos Sąjungos bendruomenę

 

  • 2004 m. gegužės 27 d. vykusiame Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos susirinkime pristatomas projektas ,,Pacientų organizacijų sutvirtinimas ir jų integracija į Europos Sąjungos bendruomenę”.
  • 2004 m. rugpjūčio 24 d. iš Tarptautinio MSD subsidijų komiteto gauta parama LPOAT projekto ,,Pacientų organizacijų sutvirtinimas ir integracija į Europos Sąjungos bendruomenę” įgyvendinimui.
  • 2004 m. rugsėjo 24 d. ,,BaltMedica” parodoje Litexpo parodų centre, Vilniuje, vykusioje spaudos konferencijoje pristatyta Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba bei pirmasis jos projektas ,,Lietuvos pacientų organizacijų įtakos stiprinimas integruojantis į Europos Sąjungos bendruomenę”. Projekto pagrindinis rėmėjas Tarptautinis MSD subsidijų komitetas. Projekto partneriai: LPOAT, MSD ir Art2B.
  • 2004 m. spalio 6 - 9 d. Gasteine, Austrijoje, vykusiame Europos sveikatos forume dalyvavo du LPOAT projekto atstovai.
  • 2004 m. lapkričio 9 ir 17 d. Vilniuje, Mabre viešbutyje,  vyko LPOAT seminarai ,,Efektyvus bendravimas su žiniasklaida”.
  • 2005 m. kovo 5 d. Vilniuje, Mabre viešbutyje,  vyko LPOAT seminaras ,,Įtakos darymas. Derybos”.
  • 2005 m. balandžio 9 d. LPOAT ir LR SAM Vilniuje, Crowne Plaza viešbutyje, organizavo  konferenciją ,,Pacientų teisės Lietuvoje”.
  • 2006 m. išleistas Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos lankstinukas.
  • 2006 m. sausio 24 d. Vilniuje, Crowne Plaza viešbutyje, vyko LPOAT apskritojo stalo diskusija ,,Lietuvos pacientų teisės Europos pacientų teisių chartijos kontekste“. Dalyvavo Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso (IAPO) valdybos narys Rod Mitchell, LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D. Mikutienė, SAM viceministras R. Šadžius, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Neįgaliujų integracijos departamento direktorius A. Nazarovas, VLK direktorius A. Sasnauskas, Valstybinio medicinos audito inspekcijos prie LR SAM direktorė R. Navickienė, Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos pirmininkas K. Čilinskas, Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas I. Jarukaitis, Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas L. Labanauskas, Nacionalinės sveikatos tarybos prie LR Seimo sekretoriato vadovas R. Žekas.

2006 m. vasario mėnesį pateikta ataskaita projekto rėmėjui Tarptautiniam MSD subsidijų komitetui.


Europos pacientų forumo konferencijoje, 2004 m. rugsėjo 1 – 2 d., Briuselis

Susitikime su LR sveikatos apsaugos ministru J. Oleku, 2004 m. vasario 11 d.
 

Spaudos konferencija, 2004 m. rugsėjo 24 d., Vilnius

Litexpo centre, 2004 m. rugsėjo 24 d., Vilnius
 

Konferencija ,,Pacientų teisės Lietuvoje”, 2005 m. balandžio 9 d., Vilnius

Konferencija ,,Pacientų teisės Lietuvoje”, 2005 m. balandžio 9 d., Vilnius
 

Susitikimas Valstybinėje ligonių kasoje

Susitikimas Valstybinėje ligonių kasoje
 

Susitikimas Valstybinėje ligonių kasoje

Susitikimas Prezidentūroje, 2005 m. gruodžio 29 d.
 

Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso valdybos narys Rod Michel, 2006 m. sausio 24 d., Vilnius

Diskusija ,,Lietuvos pacientų teisės Europos pacientų chartijos kontekste”, 2006 m. sausio 24 d., Vilnius
 

Diskusija ,,Lietuvos pacientų teisės Europos pacientų chartijos kontekste”, 2006 m. sausio 24 d., Vilnius

Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso kongrese, 2006 m. vasario 22 – 24, Barselona
 

Lietuvos delegacija konferencijoje Stambule, 2006 m. lapkritis

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos bukletas