Valdymas

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos visuotiniame narių susirinkime,
vykusiame 2022 m. balandžio 11 d., išrinkta nauja valdyba:

Vida Augustinienė
Aušra Bružienė
Lijana Kazlauskienė
Aistė Štaraitė
Audronė Tutlienė