Valdymas

LPOAT ORGANAI

  • Visuotinis narių susirinkimas.
  • Valdyba.
  • Pirmininkas.

 

LIETUVOS PACIENTŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ TARYBOS VALDYBA

 

išrinkta visuotiniame LPOAT narių susirinkime, vykusiame 2017 m. balandžio 20 d. Vilniuje.

 

  1. Vida Augustinienė, pirmininkė
  2. Eglė Kvedaraitė, pirmininkės pavaduotoja
  3. Tatjana Pirmaitienė, narė
  4. Audronė Tutlienė, narė
  5. Zita Zamžickienė, narė