Pasiekimai

 

LIETUVOS PACIENTŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ TARYBOS VEIKLA 2002 - 2017 m.

 
 
DALYVAVIMAS  LR SEIMO SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIUOSE IR KITUOSE RENGINIUOSE SEIME
 
DALYVAVIMAS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS (PSDT) POSĖDŽIUOSE (PSDT narė, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė) 
 
DALYVAVIMAS ĮVAIRIŲ DARBO GRUPIŲ POSĖDŽIUOSE
 
DALYVAVIMAS NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS PRIE LR SEIMO POSĖDŽIUOSE
 
DALYVAVIMAS LIETUVOS TELEVIZIJOS IR RADIJO LAIDOSE, STRAIPSNIAI SPAUDOJE
 
DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE KONFERENCIJOSE 
 
DALYVAVIMAS KONFERENCIJOSE LIETUVOJE. PRANEŠIMAI
 
ĮVAIRŪS SUSITIKIMAI
 
LPOAT SUSIRINKIMAI. ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI
 
DALYVAVIMAS LPOAT NARIŲ RENGINIUOSE
 
IŠSIŲSTI  LPOAT RAŠTAI, KREIPIMAISI
 
PACIENTŲ TARYBA PRIE LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
 
APDOVANOJIMAI
 

   

LPOAT DELEGATŲ DALYVAVIMAS  VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ SURARYTŲ ĮVAIRIŲ KOMITETŲ, KOMISIJŲ, DARBO GRUPIŲ VEIKLOJE

 • Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nare (LPOAT siūlymu) paskirta LPOAT pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė (LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. V – 112).
 • Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programos projektui parengti darbo grupės nare paskirta LPOAT pirmininkė V. Augustinienė (LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. V – 495).
 • Vaistų kompensavimo pokyčiams, atsižvelgiant į PVM taikymą vaistams nuo 2004 m. gegužės 1 d. įvertinti, taip pat naujo 90 %  vaistų kompensavimo lygio įvedimo galimam poveikiui numatyti ir pateikti pasiūlymus dėl kriterijų įvedimo, atskiriant vaistų  100%  ir 90%  kompensavimo lygius, darbo grupės nare patvirtinta LPOAT pirmininkė V. Augustinienė (LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. V – 72).
 • Vaistų kompensavimo strategijai parengti darbo grupės nare paskirta LPOAT pirmininkė V. Augustinienė (LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. V – 260).
 • Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo 2005 – 2010 m.  programos koordinavimo tarybos nare (LPOAT siūlymu) paskirta LPOAT narė, Lietuvos neprigirdinčio jaunimo asociacijos atstovė Marija Klimavičienė (LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V – 815, 2005 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V – 325).
 • Pacientų sveikatai  padarytos žalos nustatymo komisijos nariais (LPOAT siūlymu) paskirti LPOAT atstovai Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos ,,Gyvastis” tarybos pirmininkas Arminas Bartkaitis ir Lietuvos sergančiųjų epilepsija ir jų globėjų draugijos pirmininkas Arūnas Žobakas (LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. V – 874).
 • LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto neetatiniais ekspertais patvirtinti LPOAT pirmininkė V. Augustinienė, narės Onkohematologinių ligonių bendrijos ,,Kraujas” pirmininkė Jolita Dvareckienė, Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos ,,Gyvastis” prezidentė Ugnė Šakūnienė (LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr.5 – 4). Nuo  2003 m. sausio 13 d. LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto sprendimu šio komiteto neetatine eksperte buvo patvirtinta LPOAT pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė.
 • LR sveikatos apsaugos ministerijos Kolegijos nare (LPOAT siūlymu) patvirtinta LPOAT pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė (LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V – 30).
 • Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui parengti darbo grupės nare patvirtinta LPOAT pirmininkė, V. Augustinienė (LR Seimo valdybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimas Nr.962).
 • Neinfekcinių ligų pirminės profilaktikos programos projektui parengti darbo grupės nare patvirtinta Vida Augustinienė (LR sveikatos apsaugos ministerijos 2006 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-615).
 • 2006 m. vasario 27 d. LR finansų ministro įsakymu  Nr. 1K-070 Dėl darbo grupės veiksmų programoms rengti personalinės sudėties patvirtinimo  3.2. darbo grupės ,,Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas” nare patvirtinta  Vida Augustinienė.
 • Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo sanglaudos skatinimo veiksmų programos sveikatos sektoriaus apibendrintam aprašui parengti darbo grupės nare patvirtinta Vida Augustinienė (LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2006 m. kovo 10 d. Nr. V-174).
 • Pacientų mokymo programos (pirminės sveikatos priežiūros lygiu) projektui parengti darbo grupės nare patvirtinta Vida Augustinienė (LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. V-414).
 • Antrojo sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo etapo 2007-2008 metų apskričių planų koordinavimo komiteto nare patvirtinta Vida Augustinienė (LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. V-766).
 • Lietuvos pacientų organizacijų ir Privačių medicinos įstaigų kreipimesi pateiktiems siūlymams išnagrinėti ir sprendimams pateikti (LPOAT siūlymu) darbo grupės nariu  patvirtintas Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos ,,Donorystė” prezidentas Arminas Bartkaitis (LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. V- 453).