Valstybinės ligonių kasos atsakymas į LPOAT kreipimąsį

VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybai

 

2013-11-18

 

DĖL ATVIRO KREIPIMOSI

 

Atsakydami į Jūsų 2013 m. lapkričio 5 d. raštą Nr. 13-26, informuojame, kad išnagrinėjome
persiųstą nevyriausybinių organizacijų atvirą kreipimąsi į visuomenę, valdžios institucijas ir politines
partijas.

 

Norime informuoti, kad 2014 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projektas
(Nr. XIIP-1116) šiuo metu yra svarstomas Lietuvos Respublikos Seime. Visa su šiuo projektu
susijusi informacija yra paskelbta Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje
sistemoje (www.lrs.lt), kur visuomenė gali susipažinti su svarstomais teisės aktų projektais, juos
lydinčiais dokumentais bei pateikti savo pastabas ir pasiūlymus. Pažymėtina, kad detali informacija
apie numatomas 2014 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas, planuojamą asmens
sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertę ir kita svarbi informacija yra nurodyta 2014-
2016 metais prognozuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų
paaiškinimuose, pateiktuose kartu su 2014 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
projektu.

 

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

Neringa Bernotienė

 

Originalus atsakymo dokumentas