LPOAT pakartotinas kreipimasis dėl sveikatos sistemos įstatymo 49 str. pakeitimo projekto

 

LPOAT
LIETUVOS PACIENTŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ TARYBA

LR Seimo sveikatos reikalų komitetui, Gedimino pr. 53, Vilnius

LR Vyriausybei, Gedimino pr. 11, Vilnius

LR sveikatos apsaugos ministerijai, Vilniaus g. 33, Vilnius

Pakartotinas kreipimasis
DĖL SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO 49 STRAIPSNIO PAKEITIMO PROJEKTO


Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba susipažino su LR Sveikatos sistemos įstatymo 11 ir 49 straipsnio pakeitimo įstatymu (toliau Įstatymu), 2013-12-18 pateiktu Vyriausybei, įvertinus suinteresuotų institucijų ir visuomenės pastabas bei pasiūlymus. Informuojame, kad į Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pastabas, teiktas 2013-10-18 raštu Nr.13-24 LR Seimo sveikatos reikalų komitetui ir Sveikatos apsaugos ministerijai, nebuvo atsižvelgta, ir šiam įstatymui nepritariame, siūlome palikti esamą galiojančią LR sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio redakciją.

Žinant valstybės skiriamą sveikatos apsaugai ribotą finansavimą, valstybė gali laiduoti tik pigiausią nemokamą asmens sveikatos priežiūrą LNSS įstaigose.  Reikalaujame, kad  Sveikatos apsaugos ministerija sudarytų galimybę ir nustatytų oficialią tvarką pacientams, turintiems teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirinkusiems brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, sumokėti jų bazinių kainų skirtumą patiems į gydymo įstaigos biudžetą. Be to, neturi būti ribojama pacientų, pageidaujančių gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra kompensuojamos PSDF lėšomis, teisė susimokėti už šias paslaugas patiems, ministerijos nustatyta tvarka į gydymo įstaigos biudžetą. Tai gerintų ir gydymo įstaigų finansinę būklę.

Nesutinkame su aiškinamojo rašto teiginiu, kad neigiamų Įstatymo projekto pasekmių nenumatoma. Mūsų nuomone, neigiama pasekmė  - LR sveikatos apsaugos ministerijos 2013-12-18  pateiktu Vyriausybei  Įstatymu  būtų ribojama pacientų teisė gauti naujausias gydymo ir diagnostines procedūras, atitinkančias tarptautinius standartus, nepriklausomai nuo ekonominių ar finansinių aplinkybių.

Tikimės, kad, remiantis LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2009 m. lapkričio 19 d. Nr. XI-499) II skyriaus, 3 straipsnio, 1 ir 2 punktais, sveikatos apsaugos ministrui nustatant kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų  rodiklius ir jų turinio reikalavimus, bus atsižvelgta į Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pastabas ir siūlymus bei nebus ribojamos Lietuvos žmonių teisės į  kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba (toliau – LPOAT) šiuo metu vienija jau 30 įvairiomis sunkiomis ligomis (artrito, astmos, Bechterevo, diabeto, epilepsijos, krūties, galvos smegenų, prostatos ir kitomis vėžio, nefrologinėmis, onkohematologinėmis, osteoporozės, sutrikusios psichikos, Parkinsono ligomis sergančių, žemaūgių, storulių, laringehtomuotų, stomuotų žmonių, nacionalinę donorų asociaciją, celiakijos ir maisto netoleravimo draugiją, akromegalija ir kitomis hipofizės, retomis onkologinėmis ligomis bei cistine fibroze) sergančiųjų asociacijas, kuriose yra per 20 tūkst. narių.

LPOAT yra vienintelė organizacija Lietuvoje, atstovaujanti apie 1 mln. gyventojų, sergančių įvairių grupių pačiomis sunkiausiomis lėtinėmis ligomis. LPOAT yra Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso ir  Europos pacientų forumo narė, gina ir atstovauja pacientų interesams ne tik Lietuvoje, bet ir  tarptautinėse organizacijose.

Pagarbiai

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė               
Europos pacientų forumo valdybos narė                                    Vida Augustinienė

 

Originalus kreipimosi dokumentas

LR Seimo Sveikatos Reikalų komiteto atsakymas 2013-12-04

LR Seimo Sveikatos Reikalų komiteto atsakymas 2013-12-11

LR Sveikatos sistemos įstatymo 49 str. pakeitimo įstatymo projektas 2013-09-30

LR Sveikatos sistemos įstatymo 49 str. pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas 2013-09-30