LPOAT kreipimasis į Ministrą Pirmininką dėl sveikatos sistemos įstatymo 49 str. pakeitimo projekto

 

Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui                                                                                                      

2014-01-27                      Nr.14–01     

Kopijos

Ministro pirmininko patarėjui sveikatai Antanui Vinkui

Vyriausybės  kancleriui Alminui Mačiuliui

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO Nr. I-552 11 ir 49 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad LR sveikatos apsaugos ministerija (toliau SAM) Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2014-01-21 vėl pateikė svarstyti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 11 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymą (Nr. 13-2891-03(2), neatsižvelgusi nė į vieną mūsų pastabą.  

 

Dėl projekto buvo kelis kartus išreikšta ne tik Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos (2013-10-18 raštu Nr.13–24, 2013-12-27 raštu Nr.13–31, 2014-01-14 žodžiu Ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarime  ir 2014-01-16 – SAM), bet ir kitų suinteresuotų institucijų pozicija.

 

Pastebėjome, kad SAM įstatymų ir teisės aktų derinimo stebėsenos lentelėje nėra net įregistruota, kad gauti LPOAT raštai. Be to, pasitarime  ministerijoje dalyvavusiems Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos, Lietuvos verslo konfederacijos ir Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos atstovams buvo pažadėta atsiųsti pasitarimo protokolą, tačiau jo iki šiol negavome, o Įstatymo projektas, iki galo nesuderinus, vėl pateiktas svarstyti Vyriausybei. Kvietimo dalyvauti SAM pasitarime ir LPOAT siųstų raštų kopijas pridedu.

 

Prašome Jūsų atkreipti dėmesį į LR sveikatos apsaugos ministerijos manipuliacijas ir neįtraukti svarstymui į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę LR sveikatos apsaugos ministerijos 2014-01-21 pateikto LR Vyriausybei Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 11 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo (Nr. 13-2891-03(2), taip pat nepriimti skubotų sprendimų, tinkamai neįvertinus šio įstatymo galimų pasekmių dėl Lietuvos žmonių, mokančių mokesčius į Privalomąjį sveikatos draudimo fondo biudžetą, teisių gauti savalaikes, individualiai geriausiai tinkančias, aukščiausios kokybės sveikatos paslaugas pažeidimo.

 

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba (toliau – LPOAT), atstovauja apie 1 mln. gyventojų, sergančių įvairių grupių pačiomis sunkiausiomis lėtinėmis ligomis (artrito, astmos, Bechterevo, diabeto, epilepsijos, krūties, galvos smegenų, prostatos ir kitomis vėžio, nefrologinėmis, onkohematologinėmis, osteoporozės, sutrikusios psichikos, Parkinsono ligomis sergančių, žemaūgių, storulių, laringehtomuotų, stomuotų žmonių, nacionalinę donorų asociaciją, celiakijos ir maisto netoleravimo draugiją, akromegalija ir kitomis hipofizės, retomis onkologinėmis ligomis bei cistine fibroze), susivienijusių 30 asociacijų, kuriose yra per 20 tūkst narių. LPOAT yra Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso ir  Europos pacientų forumo narė, gina ir atstovauja pacientų interesams ne tik Lietuvoje, bet ir  tarptautinėse organizacijose.

 

Pagarbiai

 

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė                                                                                 

Europos pacientų forumo valdybos narė

Vida Augustinienė

 

***

 Originalus kreipimosi dokumentas