Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkės vizitas Odontologų Rūmuose
Š. m. balandžio 3 d. LR odontologų rūmuose įvyko susitikimas su Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT) pirmininke, Europos pacientų forumo valdybos nare Vida Augustiniene.
Susitikimo metu pristatyti pagrindiniai Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos uždaviniai. Akcentuotas bendradarbiavimas su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis, sprendžiant pacientų aprūpinimo medikamentais, gydymo, psichologines ir socialinės adaptacijos problemas; dalyvavimas, kuriant ir vykdant socialines programas, atsižvelgiant į sergančių žmonių poreikius, interesus ir galimybes; pasiūlymų teikimas Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybės ir savivaldos institucijoms rengiant ir priimant naujus, keičiant ir papildant jau priimtus teisės aktus, tiesiogiai susijusius su sergančių žmonių interesais; kultūrinių, švietimo, poilsio, sporto, sveikatos bei kitų renginių organizavimas; ryšių palaikymas su tarptautinėmis bei kitų šalių giminingomis organizacijomis.
LR odontologų rūmų atstovai ir Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė V. Augustinienė susitikimo metu nagrinėjo aktualias burnos ligų profilaktikos, neįgaliųjų odontologinės pagalbos bei odontologinės priežiūros (pagalbos) prieinamumo problemas. Kadangi šiuo metu BVP dalis, skiriama burnos ir bendrai sveikatai, negali užtikrinti nemokamos odontologinės priežiūros (pagalbos) visiems piliečiams, priimtas sprendimas, kad būtinas LR odontologų rūmų ir Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos glaudus bendradarbiavimas sprendžiant iškylančias problemas odontologijos srityje bei siekiant, kad būtų nustatyta, kokia odontologinės pagalbos dalis gali būti apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų, norint, kad kartu su pacientu judėtų ir pinigų srautai už paslaugą. 
LR odontologų rūmai ir toliau sieks glaudaus bendradarbiavimo su teisėtomis ir pripažintomis Lietuvos pacientų organizacijomis, norint išsiaiškinti organizacijų iškeltas problemas odontologijos srityje ir bendromis jėgomis spręsti jas, teikiant siūlymus LR Sveikatos apsaugos ministerijai ir kitoms institucijoms.