Ar vaistų kompensavimas Lietuvoje skaidrus ir nešališkas?
Spalio 17 d.LR Seime  vyko diskusija „Vaistų kompensavimas Lietuvoje: ar skaidru ir nešališka?“
Organizuojamoje diskusijoje-konferencijoje kalbėta apie tai, kas ir kaip nusprendžia, kokiais vaistais užklupus ligai būsime nemokamai gydomi. Ar tie sprendimai yra visiems žinomi, viešai prieinami? Ar sprendimai dėl konkrečių vaistų kompensavimo, t.y. dėl to, kuo pacientai bus gydomi už jų sumokėtus mokesčius, Lietuvoje yra skaidrūs ir nešališki? Kaip žinoti, ar tikrai valstybė negali sau leisti kompensuoti modernaus gydymo, ar tik dėl savo neveiklumo nesugeba to padaryti?
 
„Šią temą padiktavo, deja, faktas, kad labai dažnai tenka išgirsti skaudžius atvejus apie tai, kad žmogus miršta ne tik todėl, jog jam reikalingas modernus gydymas nekompensuojamas, bet todėl, kad sprendimas dėl jo kompensavimo buvo sprendžiamas per ilgai ir dėl neaiškių priežasčių vis atidedamas“ – sako Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D. Mikutienė. – Lietuvoje modernūs vaistai sunkiai skinasi kelią, o visos pastangos juos gauti atsimuša net ne į finansavimo, bet iš esmės į organizacines problemas (valdininkai nesusirenka į posėdžius, nepatvirtina sprendimo dėl trūkstamo parašo ir pan.)“. 
 
Vaistų kompensavimui valstybė kasmet skiria daugiau kaip 800 mln. litų, tačiau modernaus gydymo prieinamumu atsiliekame nuo daugelio Europos šalių, o tiek pacientų atsiliepimai, tiek statistika, parodanti pacientams būtinų modernių vaistų prieinamumą, tiek ir ekspertų nuomonės kelią abejonę, ar sistema veikia sklandžiai, taip, kaip turėtų pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus, bei apskritai aiškiai, nešališkai ir objektyviai. 
 
Šiuo renginiu siekta, kad kompensuojamųjų vaistų sistema taptų maksimaliai skaidri ir nešališka. Tik tada sistema bus efektyvi, atitinkanti tiek pacientų, tiek verslo, tiek valdžios interesus. 
 
Konferencijoje  atvirai diskutuota, dalintasi mintimis ir idėjomis bei ieškota bendro sutarimo dėl būtinų pokyčių, kuriuos reikia pradėti įgyvendinti tuoj pat po šio renginio. 
 
Svarbu pažymėti, kad renginyje dalyvavo daugybė sveikatos sistemos partnerių - LR Prezidentės, Ministro pirmininko patarėjai sveikatos klausimais ir kiti Vyriausybės atstovai, Sveikatos apsaugos ministrė R.Šalaševičiūtė, kiti ministerijos ir jai pavaldžių institucijų, medikų, vaistinių, farmacijos pramonės, pacientų organizacijų, ,,TransparencyInternational“ Lietuvos skyriaus, žiniasklaidos ir kitų sveikatos sistemos partnerių atstovai.
 
Prieš renginį vyko spaudos konferencija. Įvairių žiniasklaidos priemonių atstovai klausė pacientų organizacijų nuomonės šiuo klausimu.
 
Pranešimą taip pat paskaitė ir p. Vida Augustinienė, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė,Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė, Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso narė, Europos pacientų forumo narė.