Visi skirtingi - visi lygūs. Būkime kartu

 

 

Visi skirtingi - visi lygūs. Būkime kartu


2010 m. birželio  18 d. 18 val. Kauno bendrija "Viltis", artėjant Rasų šventei organizuoja tradicinį renginį, skirtą gražiausioms  vasaros dienoms ir trumpiausioms naktims, kurio metu skambės puikios lietuviškos dainos, degs laužai, suksis apeiginiai rateliai, vyks paparčio žiedo paieškos. 

Renginys skirtas atkreipti visuomenės dėmesį į visiškos negalios žmones.   

Šventė vyks Kaune, Partizanų g. 34.


Plačiau skaitykite skiltyje RENGINIAI.


Daugiau informacijos
teikia Kauno bendrijos "Viltis" pirmininkė Joana Šimanauskienė, mob. tel. +370 687 62309, el. paštas CLOAKING

 

…kai į pasaulį kūdikis ateina
Ir sveikina gyvenimą riksmu,
Man po kančios tai panašu į dainą,
Nes dar tikiu laimingu likimu... 


Taip lauktas, išsvajotas, jau pamiltas
Jis bus gražus, jis bus laimingas toks...
...staiga girdi – lyg lūžęs laumės tiltas
Toks šaltas šnabždesys – jis bus kitoks... 


Veidelis mielas. Ir skruoste duobutė.
Mažyti, kuo gi tu nusikaltai?
Ir kas galėtų laimės laume būti,
Ir kas priglaustų mus abu šiltai?.. 


Tik mes abu. Ir dar skaudi tikrovė.
Nereikalingi niekam, atstumti visų,
Kada pro skaudžią minią prasibrovę
Mes bandėme ištarti: „Aš esu...“ 


Ir nieks nežino ašarų kiek krito,
Ir ar miegota nors viena naktis.
Išsemta viskas, nebelieka kito,
Gal tik tikėjimas, gal meilė, gal viltis...


Trys žodžiai. Ir juose stiprybė.
Tarp vaiko ir mamos lyg saulės spindulys –
Tai meilė, joj tikėjimo didybė,
Kad liko dar maža maža viltis... 


Sustokite ir jūs, su meile pažiūrėkit.
Pasigailėjimo nereikia, ne,
Paduokit savo ranką ir padėkit
Garbingai, žmogumi man pereiti žeme... 


...kai į pasaulį kūdikis ateina
Ir sveikina gyvenimą riksmu,
Aš noriu, kad visi girdėtų dainą,
Tik aš, jau negaliu tikėti likimu... 


Joana Šimanauskienė