Sveikatos forumas, Lietuvos pacientų atstovų organizacijų taryba ir Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija: bendradarbiausime pacientų labui

Rugsėjo 26 d. įvykusiame visuotiniame Lietuvos pacientų atstovų organizacijų tarybos (LPOAT) susirinkime svečių teisėmis dalyvavo bei savo veiklą pristatė asociacijos „Sveikatos forumas“ ir Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos atstovai.

LPOAT pirmininkė, Europos pacientų forumo valdybos narė Vida Augustinienė papasakojo apie pagrindinius per dešimtmetį nuveiktus darbus ir pasidžiaugė, kad šiuo metu Taryba vienija jau 30 pacientų organizacijų.
Sveikatos forumą pristačiusi sekretoriato vadovė dr. Liudvika Starkienė atkreipė dėmesį, kad vienas pagrindinių tik 2011 m. pabaigoje savo veiklą pradėjusios asociacijos tikslų - sukurti platformą viešai, įvairius interesus atspindinčiai Lietuvos ir užsienio ekspertų diskusijai apie sveikatinimo politiką, jos tikslus, uždavinius, prioritetines kryptis, o tokios diskusijos neįsivaizduojamos be aktyvaus pacientų dalyvavimo. „Šiuo metu pagrindinės mūsų pastangos skiriamos lapkričio 29-30 d. vyksiančios konferencijos “Sveikatą 2020 metams kuriame šiandien“ organizavimui, kurią savo apsilankymu pagerbs Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro direktorė Zsuzsanna Jakab ir Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato generalinės direktorės vyriausioji patarėja visuomenės sveikatos klausimais Isabel de la Mata“, - sakė L. Starkienė. „Labai džiaugiamės, kad šiame renginyje bus aiškiai girdimas ir pacientų balsas: pranešimus skaitys LPOAT pirmininkė Vida Augustinienė ir Europos onkologinių pacientų koalicijos valdybos narys Šarūnas Narbutas“.
Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos pirmininkas Gediminas Žižys neabejojo būtinybe apjungti pacientų ir Sveikatos forumo pastangas: „Tik veikdami kartu galime pasiekti, kad mūsų balsas būtų išgirstas ir gauti atsakymus į mums rūpimus klausimus“. LPOAT nariai vienbalsiai pritarė sprendimui tapti Sveikatos forumo nariais.
Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos (IFPA) direktorius Leonas Kalėtinas pristatė naujas Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos etikos kodekso nuostatas, apibrėžiančias bendradarbiavimą su pacientų organizacijomis. „Pagrindinės nuostatos siejasi su skaidrumu, viešumu ir būtinybe užtikrinti pacientų organizacijų nepriklausomybę“, - sakė L. Kalėtinas. „Kiekviena bendrovė privalo viešai skelbti sąrašą pacientų organizacijų, kurioms ji teikia ne tik finansinę paramą, bet ir reikšmingą netiesioginę ar nefinansinę paramą. Turime siekti, kad viešumas ir skaidrumas būtų vieninga visų sveikatos sektoriuje veikiančių organizacijų ir asmenų pozicija“.

Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos ,,Gyvastis” pirmininkė Ugnė Šakūnienė atkreipė dėmesį, kad pacientų organizacijų ir farmacijos kompanijų bendradarbiavimas vis dar lydimas stereotipų ir todėl viešumas yra būtinas. „Tai, kad visos pacientų organizacijos yra „išlaikomos“ farmacinių kompanijų yra mitas, kuriuo, deja, visuomenė vis dar linkusi tikėti“, - teigė ji. „Mes savo svetainėje esame aiškiai deklaravę savo rėmėjus ir mūsų organizacijos biudžete farmacijos kompanijų parama sudaro nedidelę dalį – tik apie 15 procentų“, - teigė ji.
IFPA direktorius L. Kalėtinas pakvietė LPOAT atstovus dalyvauti IFPA Etikos komiteto posėdžiuose, šis kvietimas buvo vienbalsiai priimtas.
Susirinkimo rezultatus apibendrinusi LPOAT pirmininkė Vida Augustinienė pasidžiaugė, kad šis susitikimas – tai svarbus žingsnis, žengiant tolimesniu bendradarbiavimo ir partnerystės keliu.

 

Pranešimas
2012-09-27
Vilnius