Valdžios institucijų kvietimai atstovauti pacientams

LPOAT ATSTOVŲ DALYVAVIMAS  VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ SURARYTŲ ĮVAIRIŲ KOMITETŲ, KOMISIJŲ, DARBO GRUPIŲ DARBE

 

      2003 m.

 

·        Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nare LPOAT siūlymu paskirta LPOAT pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. V – 112).

 

·        Darbo grupės parengti Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programos projektui nare paskirta LPOAT pirmininkė, LDA prezidentė V. Augustinienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. V – 495).

 

2004 m.

 

·        Darbo grupės įvertinti vaistų kompensavimo pasikeitimus, atsižvelgiant į PVM taikymą vaistams nuo 2004 m. gegužės 1 d.; įvertinti naujo 90 %  vaistų kompensavimo lygio įvedimo galimą poveikį bei pateikti pasiūlymus dėl kriterijų įvedimo, atskiriant vaistų  100%  ir 90%  kompensavimo lygius, sudarymo nare patvirtinta LPOAT pirmininkė V. Augustinienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. V – 72).

 

·        Darbo grupės vaistų kompensavimo strategijai parengti nare paskirta LPOAT pirmininkė V. Augustinienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. V – 260).

 

·        Pacientų sveikatai  padarytos žalos nustatymo komisijos nariais (LPOAT siūlymu) paskirti LPOAT nariai Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos ,,Gyvastis” tarybos pirmininkas (vėliau Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos ,,Donorystė” prezidentas) Arminas Bartkaitis ir Lietuvos sergančiųjų epilepsija ir jų globėjų draugijos pirmininkas Arūnas Žobakas (LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. V – 874)

 

 

2005 m.

 

·        Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo 2005 – 2010 m.  programos koordinavimo tarybos nare LPOAT siūlymu paskirta LPOAT narė, Lietuvos neprigirdinčio jaunimo asociacijos atstovė Marija Klimavičienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V – 815, 2005 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V – 325).

 

·        LR Sveikatos apsaugos ministerijos Kolegijos nare LPOAT siūlymu patvirtinta LPOAT pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V – 30.

 

2006 m.

 

·        2006 m. vasario 27 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-070 Dėl darbo grupės veiksmų programoms rengti personalinės sudėties patvirtinimo 3.2. darbo grupės ,,Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas” nare patvirtinta LPOAT pirmininkė V. Augustinienė.

 

·        Lietuvos 2007 – 2013 m. Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo sanglaudos skatinimo veiksmų programos sveikatos sektoriaus apibendrintam aprašui parengti darbo grupės nare patvirtinta LPOAT pirmininkė V. Augustinienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. V – 174).

 

·        Pacientų mokymo programos (pirminės sveikatos priežiūros lygiu) projektui parengti darbo grupės nare patvirtinta LPOAT pirmininkė V. Augustinienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. V – 414).

 

·        Darbo grupės Savanoriškojo sveikatos draudimo plėtros koncepcijos aprašui parengti nare patvitinta LPOAT narė, Lietuvos artrito asociacijos prezidentė O. S. Telyčėnienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2006 m.)

 

·        Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos ir Privačių medicinos įstaigų kreipimesi pateiktiems siūlymams išnagrinėti ir sprendimams pateikti LPOAT siūlymu darbo grupės nariu patvirtintas Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos ,,Donorystė” prezidentas A. Bartkaitis (LR Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. V – 453).

 

·        Darbo grupės Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui parengti nare patvirtinta LPOAT pirmininkė, V. Augustinienė (LR Seimo valdybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimas Nr.962).

 

·        Neinfekcinių ligų pirminės profilaktikos programos projektui parengti darbo grupės nare patvirtinta LPOAT pirmininkė V. Augustinienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V – 615).

 

·        Antrojo sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo etapo 2007 – 2008 m. apskričių planų koordinavimo komiteto nare patvirtinta LPOAT pirmininkė V. Augustinienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. V – 766).

 

·        Darbo grupių 2007 – 2013 m. Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo plano projektui parengti narėmis patvirtintos LPOAT pirmininkė V. Augustinienė (Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo krypties); LPOAT  narė, Kauno apskrities osteoporozės klubo ,,Uola” narė G. Kliučinskienė (Mirtingumo ir neįgalumo nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių mažinimo krypties); LPOAT  narė, Onkohematologinių ligonių bendrijos ,,Kraujas” prezidentė J. Dvareckienė (Ankstyvos onkologinių ligonių diagnostikos ir visaverčio gydymo krypties). (LR Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. V – 941).

 

·        Darbo grupės receptinių vaistų reklamos leidimų išdavimo tvarkai parengti nare LPOAT siūlymu paskirta LPOAT valdybos narė, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos prezidentė D. Kašubienė (FD prie SAM direktoriaus 2006 m.).

 

·        LR Sveikatos apsaugos ministerijos Kolegijos nare LPOAT siūlymu patvirtinta LPOAT pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. V – 1022).

 

2007 m.

 

·        Darbo grupės KMU Onkologijos plėtros programos nare paskirta Onkohematologinių ligonių asociacijos ,,Kraujas” narė Rasa Kukarskienė (KMU Rektoriaus 2007 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V – 98).

 

·        Darbo grupės Valstybinės šeimos sveikatos 2007 – 2009 m. programos projektui parengti narė Šiaulių apskrities sergančiųjų epilepsija ir jų globėjų draugijos pirmininkė V. Čiuvaševa (LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. V – 418).

 

·        Šiaulių teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijos nare LPOAT siūlymu išrinkta Šiaulių apskrities sergančiųjų epilepsija ir jų globėjų draugijos pirmininkė V.Čiuvašova (Šiaulių TLK stebėtojų tarybos sprendimas, 2007 m.).

 

 

2008 m.

 

·        Darbo grupės Lietuvos nacionalinės vaistų politikos nuostatams parengti nare LPOAT siūlymu paskirta LPOAT narė, Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos ,,Gyvastis” prezidentė U. Šakūnienė (LR SAM ministro 2008 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr.V-465)

 

 

·        Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto nare LPOAT siūlymus  patvirtinta  Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos, Kauno klubo ,,Likimo darugai” atstovė L. Vasiliauskaitė (KMU Rektoriaus įsakymas 2008 m.).

 

·        LR Sveikatos apsaugos ministerijos Kolegijos nare LPOAT siūlymu patvirtinta LPOAT pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. V – 852).

 

·        Vilniaus regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto nare LPOAT siūlymus  patvirtinta  LPOAT narė, Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos ,,Gyvastis” prezidentė U. Šakūnienė (VU Rektoriaus įsakymas 2008-12-01 įsakymas Nr. 150000-3-1064)

 

·        Pacientų sveikatai  padarytos žalos nustatymo komisijos nariais (LPOAT siūlymu) paskirti LPOAT nariai Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos ,,Gyvastis” tarybos pirmininkas (vėliau Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos ,,Donorystė” prezidentas) Arminas Bartkaitis ir Lietuvos sergančiųjų epilepsija ir jų globėjų draugijos pirmininkas Arūnas Žobakas (LR Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. V – 1174).

 

·        Komiteto nacionalinei pacientų saugos platformai parengti nare patvirtinta LPOAT pirmininkė V. Augustinienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V – 1233).

 

·        LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto neetatine eksperte patvirtinta LPOAT pirmininkė V. Augustinienė (LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto 2003 m. sausio 13 d. sprendimas) LPOAT pirmininkė V. Augustinienė ir narės Onkohematologinių ligonių bendrijos kraujas pirmininkė Jolita Dvareckienė, Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos ,,Gyvastis” prezidentė Ugnė Šakūnienė (LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr.5 – 4); LPOAT pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė (LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto 2008 m. gruodžio  10 d. nutarimas Nr. 4).

 

2009 m.

 

·        LR Sveikatos apsaugos ministerijos Kolegijos narėmis LPOAT siūlymu patvirtintos LPOAT pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė ir LPOAT pirmininko pavaduotoja, Lietuvos astmos klubų asociacijos prezidentė  E. Kvedaraitė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V – 225).

 

·        Pacientų atstovų tarybos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos nariais 2009 m. balandžio 7 d. susitikime su ministru A. Čapliku išrinkti LPOAT atstovai V. Augustinienė, E. Kvedaraitė, U. Šakūnienė, D. Kašubienė, D. Bielskytė.

 

·        Ligų ir kompensuojamųjų vaistų sąrašų tikslinimo komisijos narė, LPOAT pirmininkė V. Augustinienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. V – 907).

 

2010 m.

 

·        Atstovauti pacientams Sveikatos apsaugos ministerijos projekų atrankos komitete socialinio partnerio teisėmis paskirta LPOAT pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio mėn. 17 d. įsakymas Nr. V – 562).

 

·        LR Sveikatos apsaugos ministerijos Kolegijos nare patvirtinta LPOAT pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. V – 666).

 

·        Atstovauti pacientams Komisijos 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos klausimams spręsti paskirti LPOAT valdybos narys D. Tumšys ir LPOAT narys G. Paltanavičius (LR Finansų ministro  2010 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. 1K-327).

 

·        Darbo grupės nare pasiūlymams vaikams teikiamų odontologinių paslaugų prieinamumui gerinti LPOAT siūlymu paskirta Lietuvos diabeto asociacijos sekretorė S, Kuznecova (LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V – 999).

 

2011 m.

 

·        Ortopedijos gaminių prieinamumo apdraustiesiems gerinimo ir kokybės užtikrinimo priemonių įgyvendinimo darbo grupės nare LPOAT siūlymu paskirta Lietuvos artrito asociacijos prezidentė O. S. Telyčėnienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. 1K-1).

 

·        LR Sveikatos apsaugos ministerijos Kolegijos nare patvirtinta LPOAT pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V – 33).

 

·        Lietuvos sveikatos programos 2011-2020 m. projektui parengti darbo grupės nare patvirtinta LPOAT pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2  d. įsakymas Nr. V – 198).

 

2012 m.

 

         2011 m. gruodžio 27 d. Farmacijos departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos raštu Nr. 10-(204-59-9931) pakvietė LPOAT deleguoti atstovą į darbo grupę Farmacijos departamento parengto LR sveikatos apsaugos ministro ,,Dėl neregistruotų vaistinių preparatų, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 726/2004 83 straipsnyje numatytus reikalavimus, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ pirminiam projektui aptarti, tobulinti ir parengti galutinį variantą. Į darbo grupę deleguotas LPOAT narys, Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos pirmininkas Gediminas Žižys (2012 m. sausio 4 d. LPOAT raštas Nr.12-01).

 

·        2012 m. sausio 18 d.  nutarimu LR Seimo Sveikatos reikalų komitetas pakvietė LPOAT deleguoti atstovą į darbo grupę Dėl neteisėtų priemokų gydymo įstaigose. Į darbo grupę deleguotas LPOAT narys, Asociacijos ,,Donorystė“ prezidentas Arminas Bartkaitis (2012 m. sausio 30 d. LPOAT raštas Nr.12-02).

 

         2012 m. vasario 13 d. Valstybinė ligonių kasa raštu Nr. 4K-26-1361 pakvietė LPOAT deleguoti atstovą į darbo grupę, kurios užduotis išnagrinėti galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius  pacientų aprūpinimą ortopedijos techninėmis priemonėmis, jų kompensavimo sistemą ir prireikus parengti ir priimti teisės aktų pakeitimus, kurie padėtų užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Į darbo grupę deleguota LPOAT narė, Lietuvos artrito asociacijos prezidentė 0na Telyčėnienė (2012 m. vasario 21 d. LPOAT raštas Nr.12-04).

 

         Į Valstybinės ligonių kasos prie SAM 2012 m. rugpjūčio 28 d. kvietimu Nr.4K-41-6915 darbo grupę ,,Pacientų informavimo apie jiems suteiktų stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis, kainas sistemos diegimo“ deleguota LPOAT narė, Vilniaus miesto sergančiųjų osteoporoze bendrijos pirmininkė Danutė Papeikienė  (2012 m. kovo 27 d. VLK prie SAM direktoriaus įsakymas Nr.1K-66).

 

         2012 m. balandžio 6 d. Valstybinė ligonių kasa raštais Nr. 4K-24-3231, Nr. 4K-24-3232, Nr. 4K-24-3233, Nr. 4K-24-3236, Nr. 4K-24-3238, pakvietė LPOAT deleguoti atstovus į komisijas Viešojo pirkimo konkursų specfikacijoms parengti ir ir pasiūlymų atitikčiai vertinimo. 2012 m. balandžio 11 d  LPOAT raštu Nr. 12-07 delegavo:

1.      LPOAT narį, Stomuotų žmonių asociacijos ,,DIENA” pirmininką Petrą Kazlauską – į komisiją vaisto BCG neinvaziniam šlapimo pūslės vėžiui gydyti, pegiliuoto doksurubicino kiaušidžių vėžiui gydyti, vaistų oksaliplatina ir irinotekanas storosios žarnos vėžiui gydyti  (Raštas Nr. 4K-24-3231).

2.      LPOAT narį, Lietuvos laringehtomuotų asmenų draugijos ,,naujas balsas” pirmininką Alfredą  Jankūną – į komisiją Trachėjos ir stemplės stentų bei trachea-ezofaginių kalbamųjų protezų ir elektroninių balso aparatų pirkimui (Raštas Nr. 4K-24-3232).

3.      LPOAT narę, Lietuvos artrito asociacijos prezidentę Oną Telyčėnienę – į komisiją biologinės terapijos vaistų reumatoidiniam, psioriatiniam, juveniliniam artritui, ankiloziniam spondilitui, Chrono ligai, opiniam kolitui ir sunkiai psiorazei gydyti (Raštas Nr. 4K-24-3233).

4.      LPOAT Valdybos narę, Asociacijos ,,Gyvastis“ pirmininkę Ugnę Šakūnienę – į komisiją dėl tromolitikų GPIIb-IIIa  (Raštas Nr. 4K-24-3236) bei dirbtinių kraujagyslių pirkimo (Raštas Nr. 4K-24-3238).

 

         2012 m. balandžio 12 d. LR sveikatos apsaugos ministerija raštu Nr. (10.6-221) 10-323 pakvietė LPOAT deleguoti atstovą į darbo grupę Nacionaliniam vėžio planui parengti. Į darbo grupę deleguotas LPOAT narys, Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos pirmininkas Gediminas Žižys (2012 m. balandžio 30 d. SAM įsakymas  Nr.V-382).

 

         2012 m. balandžio 18 d. Valstybinė ligonių kasa raštu Nr. 4K-24-3489 pakvietė LPOAT deleguoti atstovą į komisiją klausos aparatų viešojo pirkimo konkurso specfikacijoms parengti ir ir pasiūlymų atitikčiai vertinimo. Į darbo grupę deleguota LPOAT narė, Lietuvos neprigirdinčio jaunimo organizacijos atstovė Marija Klimavičienė (2012 m. balandžio 23 d. LPOAT raštas Nr.12-10).

 

         Vilniaus Teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją deleguotas LPOAT narys, Asociacijos ,,Donorystė” prezidentas Arminas Bartkaitis (2012 m. balandžio 24 d. Vilniaus TLK raštas Nr.35-2887).

 

         Į LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaromą ,,E. Sveikatos plėtros koordinacinę tarybą deleguotas LPOAT narys, Lietuvos sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos pirmininkas Gediminas Žižys (2012 m. birželio 19 d. LPOAT raštas Nr.12-13).

 

         Į Valstybinės ligonių kasos prie SAM konisiją ,,Dėl traumatologijos ir ortopedijos priemonių (metalo konstrukcijų, artroskopinių implantų, smulkiųjų sąnarių endoprotezų, autologinių chondroicitinių ląstelių persodinimo procedūrų) techninės specifikacijos rengimo ir jų pirkimo konkurso pasiūlymų atitikties techninei specifikacijai vertinimo“ LPOAT 2012 m. birželio 28 d. raštu Nr. 12 – 14 deleguota LPOAT Valdybos narė, Lietuvos nefrologinių  ligonių asociacijos ,,Gyvastis“ prezidentė Ugnė Šakūnienė (VLK prie SAM direktoriaus 2012 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 1K-169).

 

         Į Valstybinės ligonių kasos prie SAM konisiją ,,Dėl pirminių klubo, kelio sąnarių endoprotezų ir jų priedų techninės specifikacijos rengimo ir jų pirkimo konkurso pasiūlymų atitikties techninei specifikacijai vertinimo“ deleguota LPOAT narė, Lietuvos artrito asociacijos prezidentė Ona Telyčėnienė (VLK prie SAM direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 1K-201).

 

         Į LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaromą Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisiją deleguota LPOAT pirmininkė Vida Augustinienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V – 801).

 

         Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus R. Žaliūno 2012 m. rugpjūčio 3 d. kvietimu Nr. DVT2-822 į Kauno regioninį biomedicininių tyrimų etikos komitetą deleguota LPOAT narės, Retomis onkologinėmis ligomis sergančių ligonių asociacijos ,,ROLLD“ narė Eglė Vaižgėlienė (2012 m. rugsėjo 20 d. LSMU įsakymas Nr. V-722).

 

         LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 111-S-4 į Neetatinių ekspertų sąrašą atstovauti pacientų teisėms patvirtino LPOAT pirmininkę Vidą Augustinienę, į Asmens sveikatos priežiūros grupės neetatinius ekspertus  įtraukė LPOAT narį, Nacionalinės donorų asociacijos prezidentą Darių Tumšį.

 

2013 m.

 

         Veiklos, susijusios su retomis ligomis, koordinavimo komisijos nare paskirta LPOAT narė, Retomis onkologinėmis ligomis sergančių ligonių asociacijos ,,ROLLD“ vadovė J. Kanišauskaitė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. V – 13).

 

         Į LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaromą E. sveikatos plėtros koordinacinę tarybą vietoj G.Žižio LPOAT 2013 m sausio 8 d. raštu Nr.13-02 delegavo Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos valdybos narę, Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis“ prezidentę U.Šakūnienę.

 

·        Atstovauti pacientams Komisijos 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos klausimams spręsti paskirti LPOAT Valdybos nariai G. Paltanavičius ir D. Tumšys (LR Finansų ministro   2013 m. kovo 26 d. įsakymas Nr.1K  –127; 2013 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1K-324.).

 

         2013 m. gegužės 8 d. Valstybinė ligonių kasa raštu Nr. 4K-3524 pakvietė LPOAT deleguoti atstovą į darbo grupę, kurios užduotis valstybės paramos  ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašo naują redakciją. Į darbo grupę deleguota LPOAT narė, Lietuvos artrito asociacijos prezidentė 0na Telyčėnienė (2013 m.gegužės 8 d. LPOAT raštas Nr.13-16).

 

         2013 m. gegužės 8 d. Valstybinė ligonių kasa raštu Nr. 4K-3576 pakvietė LPOAT deleguoti atstovą į komisiją biologinės terapijos vaistų reumatoidiniam, psioriatiniam, juveniliniam artritui, ankiloziniam spondilitui, Chrono ligai, opiniam kolitui ir sunkiai psiorazei gydyti viešojo pirkimo konkurso specfikacijoms parengti ir  pasiūlymų atitikčiai vertinimo. LPOAT delegavo LPOAT narę, Lietuvos artrito asociacijos prezidentę Oną Telyčėnienę (2013 m. gegužės 17 d  LPOAT raštu Nr. 13-17).

 

         2013 m. gegužės 21 d. Valstybinė ligonių kasa raštu Nr. 4K-4018 pakvietė LPOAT deleguoti atstovą į komisiją peritoninės dializės tirpalų pirkimo konkurso specifikacijai parengti ir  pasiūlymų atitikčiai vertinimo. LPOAT delegavo LPOAT Valdybos narę, Asociacijos ,,Gyvastis“ pirmininkę Ugnę Šakūnienę (2013 m. gegužės 28  d  LPOAT raštu Nr. 13-20, įtraukta į darbo grupę LR Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V – 680;).

 

·        2013 m. birželio 11 d. SAM raštu Nr. (1.1.19-141) 10-4868 pakvietė LPOAT deleguoti atstovą į darbo grupę teisės aktų, reglamentuojančių biobankų veiklą, biologinės medžiagos ir medicininės informacijos panaudojimą moksliniams tyrimams projektams parengti. LPOAT delegavo LPOAT narę, Onkochematologinių ligonių bendrijos ,,Kraujas“ pirmininkę I. Drėgvienę (LR Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V – 674; 2013 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. V – 962).

 

·        2013 m. liepos 2 d. LR sveikatos apsaugos ministerija raštu Nr. (1.1.41-141) 10-5518 pakvietė LPOAT deleguoti atstovą į ekspertų darbo grupę LR Konstitucinio teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarime ,,Dėl LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo, LR sveikatos draudimo įstatymo ir jo pakeitimo įstatymo, LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo kai kurių nuostatų atitikties LR Konstitucijai nurodytai sąvokai  ,,gyvybės gelbėjimas ir išsaugojimas“ apibrėžti“  LPOAT delegavo LPOAT pirmininkę, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentę V. Augustinienę (2013 m. liepos 8  d  LPOAT raštu Nr. 13-22). Ministras V.P.Andriukaitis LPOAT atstovo į ekspertų darbo grupę neįtraukė, priežasčių nenurodė.

 

·        Į LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaromą ,,E. Sveikatos plėtros koordinacinę tarybą vietoj G. Žižio (jis pats atsisakė) deleguota LPOAT Valdybos narė, Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis“ prezidentė U. Šakūnienė (2013 m. sausio 8 d. LPOAT raštas Nr.13 – 02, LR Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V – 680 ).

 

·        Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nare LPOAT siūlymu paskirta LPOAT pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė V. Augustinienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruožio 31 d. įsakymas Nr. V – 1261).

 

2014 m.

 

·        2014 m. vasario 3 d. Valstybinė ligonių kasa raštu Nr. 4K-918 pakvietė LPOAT deleguoti atstovą į komisiją tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitorių reumatoidiniam, psioriatiniam, juveniliniam artritui, ankiloziniam spondilitui, Chrono ligai, opiniam kolitui ir sunkiai psiorazei gydyti viešojo pirkimo konkurso specfikacijoms parengti ir  pasiūlymų atitikčiai vertinimo. LPOAT delegavo LPOAT Valdybos narį, Bechterevo liga sergančiųjų draugijos ,,Judesys“ prezidentą G. Paltanavičių (2014 m. vasario 5 d  LPOAT raštu Nr. 14-02).

 

·        2014 m. sausio 31 d. Valstybinė ligonių kasa raštu Nr. 4K-912 pakvietė LPOAT deleguoti atstovą į komisiją dėl peritoninės dializės tirpalų pirkimo konkurso specfikacijoms parengti ir  pasiūlymų atitikčiai vertinimo. LPOAT delegavo LPOAT Valdybos narę, Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis“ prezidentę U.Šakūnienė  (2014 m. vasario 6 d  LPOAT raštu Nr. 14-04).

 

·        2014 m. sausio 31 d. Valstybinė ligonių kasa raštu Nr. 4K-914 pakvietė LPOAT deleguoti atstovą į komisiją dėl lęšiukų pirkimo konkurso specfikacijoms parengti ir  pasiūlymų atitikčiai vertinimo. LPOAT delegavo LPOAT vicepirmininkę, Lietuvos astmos klubų asociacijos prezidentę E.Kvedaraitę  (2014 m. vasario 6 d  LPOAT raštu Nr. 14-05).

 

·        2014 m. kovo 4 d. Lietuvos bioetikos komitetas raštu Nr. 2-65 kreipėsi į LPOAT su prašymu pasiūlyti kandidatą į Lietuvos bioetikos komiteto kolegijos narius. LPOAT kandidatu deleguota  LPOAT Valdybos narė, Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis“ prezidentė U.Šakūnienė (2014 m. kovo 6  d. LPOAT raštas Nr.14 - 10).

 

·        2014 m. gegužės 21 d. LR sveikatos apsaugos ministerija raštu Nr. (10.2.3.4-40) 10-4828 kreipėsi į LPOAT su prašymu pasiūlyti kandidatą į Nacionalinę imunoprofilaktikos nepriklausomų ekspertų (patarėjų, konsultantų) grupę. LPOAT kandidatu deleguota  LPOAT narė, Lietuvos cistinės fibrozės asociacijos pirmininkė L. Kazlauskienė (2014 m. gegužės 27 d. LPOAT raštas Nr.14 - 15).

 

·        LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ,,Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1182 ,,Dėl pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sudarymo“  pakeitimo į komisiją įtrauktas Lietuvos sergančiųjų epilepsija ir jų globėjų draugijos pirmininkas A.Žobakas (LPOAT narys) ir Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos ,,Donorystė“ prezidentas A.Bartkaitis (LPOAT narys) (LR Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 29  d. įsakymas Nr. V – 838).

 

·        2014 m. liepos 30 d. Sveikatos apsaugos ministerija pakvietė LPOAT deleguoti atstovą į darbo grupę Sveikatos sistemos darbuotojų darbo apmokėjimo kriterijams parengti. LPOAT delegavo LPOAT narį, Asociacijos ,,Donorystė“ prezidentą A.Bartkaitį  (LR Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 30 d  įsakymas Nr. V – 840).

 

·        2014 m. liepos 30 d. Sveikatos apsaugos ministerija pakvietė LPOAT deleguoti atstovą į darbo grupę Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašui ir kainoms atnaujinti. LPOAT delegavo LPOAT pirmininkę V. Augustinienę  (LR Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 30 d  įsakymas Nr. V – 842).

 

·        LR Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V – 919 sudaryta e-sveikatos plėtros koordinacinė taryba. Jos nare įtraukta LPOAT valdybos narė, Lietuvos asociacijos ,,Gyvastis“ pirmininkė U. Šakūnienė.

 

·        2014 m. rugpjūčio 8 d. Sveikatos apsaugos ministerija raštu Nr. (1.1.41-141) 10 - 719 pakvietė LPOAT deleguoti kandidatą į darbo grupę Siūlymams dėl LR Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 11 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir LR Sveikatos draudimo įstaymo  Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto tobulinimo pateikti. LPOAT delegavo LPOAT pirmininkę V. Augustinienę  (LR Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 8 d.  įsakymas Nr. V – 947).

 

·        2014 m. lapkričio 5 d. Sveikatos apsaugos ministerija raštu Nr. (1.1.20-17) 10 - 9669 pakvietė LPOAT deleguoti atstovus į LR sveikatos apsaugos ministerijos veikiančias Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Vertinimo komisijas. LPOAT 2014-11-05 raštu Nr. 14 – 24 į Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisiją delegavo LPOAT pirmininkę V. Augustinienę, raštu Nr, 14-25 į Vertinimo komisiją delegavo LPOAT pirmininko pavaduotoją E. Kvedaraitę.

 

·        Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nare Sveikatos apsaugos ministrė paskyrė LPOAT pirmininkę, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentę V. Augustinienę (LR Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. V – 1227).

 

·        2014 m. gruodžio 5 d. Sveikatos apsaugos ministerija raštu  Nr. (1.1.20-30)10-10666) pakvietė LPOAT deleguoti atstovą į LR sveikatos apsaugos ministerijos planuojamą sudaryti darbo grupę, kuriai bus pavesta persvarstyti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kiekybinių ir kokybinių vertinimo rodiklių sąrašus, patvirtintus ankstesniu ministro įsakymu. LPOAT 2014-12-05 raštu Nr. 14-26 į darbo grupę delegavo LPOAT narį, Asociacijos ,,Donorystė prezidentą A. Bartkaitį.

 

2015 m.

 

·         Į Nacionalinę imunoprofilaktikos nepriklausomų ekspertų (patarėjų, konsultantų) grupę

įtraukta  2014 m. gegužės 27 d.LPOAT  raštu Nr.14 – 15 deleguota  Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos narė, Lietuvos cistinės fibrozės asociacijos pirmininkė L. Kazlauskienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 19 d. įsakymas  Nr.V-46).

 

 

·         Į Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisiją įtraukta E. Kvedaraitė – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininko pavaduotoja, Lietuvos astmos klubų asociacijos prezidentė, deleguota Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos 2014-11-05 raštu Nr. 14 – 24  (2015 m. sausio 26 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-70, 2015 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. V-512, 2015 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. V-839).

 

·         2015 m. sausio 30 d. LR Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-046 į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetą įtraukė LPOAT deleguotus atstovus nariu G. Paltanavičių – LPOAT valdybos narį, Bechterevo liga sergančiųjų draugijos „Judesys“ pirmininką, pakaitiniu nariu D. Tumšį – LPOAT valdybos narį, Nacionalinės donorų asociacijos prezidentą.

 

·         Valstybinės ligonių kasos 2015-02-10  kvietimu Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba 2015-02-10 raštu Nr. 15 - 06 į Tarpinstitucinę derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisiją delegavo V.Valeikienę, LPOAT narę, Lietuvos Parkinsono ligos draugijos pirmininkę (LR sveikatos apsaugos ministro2015 m. kovo 9 d.  įsakymas Nr. V-334 ir 2015 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. V-498).

 

·        Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba 2015-02-20 raštu Nr. 15 – 07 delegavo U. Šakūnienę, LPOAT valdybos narę, Asoociacijos ,,Gyvastis“ prezidentę, ir R. Sakalauskienę, LPOAT narę, Vilniaus storulių klubo ,,....XXL" pirmininkę į Vertinimo komisiją, kuri Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Sveikatos apsaugos ministerijos  2015 m. kovo – gegužės mėnesiais vykdys SAM pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimą, siekiant nustatyti įstaigos korupcijos indeksą. Nė vienas LPOAT deleguotas atstovas į Vertinimo komisiją neįtrauktas.

 

·        Į Tarpinstitucinę derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisiją įtrauktas A.Bartkaitis, LPOAT narys, Asociacijos ,,Donorystė“ prezidentas, (LR sveikatos apsaugos ministro2016 m. vasario  1 d.  įsakymas Nr. V—120).

 

·        Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba 2015 05 05 raštu Nr. 15-11 į komisiją, kuri galėtų dalyvauti monokloninių antikūnų skirtų metastazavusiam gaubtinės arba tiesiosios žarnos vėžiui gydyti pirkimo konkurso specifikacijų rengime delegavo Jolantą Urnežytę, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų Tarybos narę, Onkologinėmis ligomis sergančių moterų draugijos ,,EIVENA“ narę.

 

·         Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba 2015 05 06 raštu Nr. 15-12 į Vilniaus miesto sudaromą stebėtojų komisiją, delegavo Eglę Kvedaraitę, LPOAT pirmininko pavaduotoją, Lietuvos astmos klubų asociacijos prezidentę;  Dalią Bartusevičienę, Lietuvos diabeto asociacijos tarybos narę, Vilniaus miesto Antakalnio poliklinikos diabetu sergančiųjų klubo ,,Beta“ pirmininkę; Rimantę Sakalauskienę, LPOAT narę, Vilniaus storulių klubo,,...XXL“ pirmininkę.

 

·        Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 1-165 į Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės stebėtojų tarybą paskyrė Vidą Augustinienę, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkę, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentę; į VšĮ Naujininkų poliklinikos Stebėtojų tarybą paskirta Eglė Kvedaraitė, LPOAT pirmininko pavaduotoja, Lietuvos astmos klubų asociacijos prezidentė; VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninėje – Dalią Bartusevičienę, Lietuvos diabeto asociacijos tarybos narę, Vilniaus m. Antakalnio poliklinikos  diabetu sergančiųjų klubo ,,Beta“ pirmininkę.

 

·        Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nare – pacientų organizacijų atstove, Sveikatos apsaugos ministrė paskyrė LPOAT pirmininkę, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentę V. Augustinienę (LR Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 9  d. įsakymas Nr. V – 1264).

 

·        LR Finansų ministro 2014 m. spalio 16 d.  įsakymo Nr.1K-323 ,,Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto personalinės sudėties“ pakeitimo atstovauti pacientams paskirti LPOAT Valdybos nariai G. Paltanavičius (Bechterevo liga sergančiųjų draugijos ,,Judesys“ pirmininkas)  ir D. Tumšys (Nacionalinės donorų asociacijos prezidentas)  (LR Finansų ministro   2015 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr.1K  –349).

 

·        LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ,,Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos sudarymo“ atstovauti pacientams įtraukta LPOAT valdybos narė U.Šakūnienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 29  d. įsakymas Nr. V – 1528).

 

 

2016 m.

 

·         LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ,,Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo nr. V-941 ,,Dėl sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014-2023 m. veiksmų plano tikslų, uždavinių ir priemonių, finansuojamų 2014-2020 m.  Europos Sąjungos struktūrinių fondų , valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis, įgyvendinimo priežiūros komiteto sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ stebėtojų teisėmis įtraukti LPOAT pirmininkė V. Augustinienė, pakaitinis narys LPOAT valdybos narys, Bechterevo liga sergančiųjų  draugijos ,,Judesys“ pirmininkas G.Paltanavičius (LR Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 15   d. įsakymas Nr. V – 61, 2016 m. kovo 25  d. įsakymas Nr. V – 399, 2016 m. gegužės 16  d. įsakymas Nr. V – 627).

·        Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba 2016 02 19 raštu Nr. 16-3 į LR sveikatos apsaugos ministerijos sudaromą E-sveikatos valdybą delegavo D.Tumšį, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos valdybos  narį, Nacionalinės donorų asociacijos prezidentą.

·        LR Finansų ministro 2014 m. spalio 16 d.  įsakymo Nr.1K-323 ,,Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto personalinės sudėties“ pakeitimo atstovauti pacientams paskirti LPOAT Valdybos nariai G. Paltanavičius (Bechterevo liga sergančiųjų draugijos ,,Judesys“ pirmininkas)  ir D. Tumšys (Nacionalinės donorų asociacijos prezidentas)  (LR Finansų ministro   2016 m. gegužės 6  d. įsakymas Nr.1K  –170).

 

·        LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ,,Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149 ,,Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo patvirtinimo“ pakeitimo“ į Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisiją įtraukta L.Kazlauskienė – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos narė (Lietuvos cistinės fibrozės asociacijos pirmininkė),  (2016 m. birželio 15  d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-812).

 

·        LR sveikatos apsaugos ministerijos 2016-06-29 kvietimu Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba 2016-6-06-21 raštu Nr.16-16  į Ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidų kompensavimo komisiją delegavo Gintautą Paltanavičių, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos Valdybos narį, Bechterevo liga sergančiųjų draugijos ,,Judesys“ pirmininką.

·         LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ,,Dėl darbo grupės Vaistų politikos plėtros kryptims nustatyti sudarymo“ į darbo grupę įtraukta Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė V.Augustinienė (2016 m. liepos 21 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-971, 2016 m. rugpjūčio 26  d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1027).

 

·        Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Rektoriaus  2016-08-10 kvietimu Nr. DVT2-1273 Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba (LPOAT)  2016-08-17 raštu Nr. 16-18 į Kauno Regioninį Biomedicininių tyrimų etikos komitetą delegavo Eglę Vaižgėlienę, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos narės, Retomis onkologinėmis ligomis sergančių ligonių asociacijos ,,ROLLD“ narę.

 

·        LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ,,Dėl sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano,  sveiko senėjimo užtikrinimo veiksmų plano ir vėžio profilaktikos ir kontrolės programos tikslų, uždavinių, priemonių ir projektų, finansuojamų 2014-2020 m.  Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijomis, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis, įgyvendinimo priežiūros komiteto sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ stebėtojų teisėmis įtraukti LPOAT pirmininkė V. Augustinienė (stebėtoja), pakaitinis narys LPOAT valdybos narys, Bechterevo liga sergančiųjų  draugijos ,,Judesys“ pirmininkas G.Paltanavičius (LR Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 6   d. įsakymas Nr. V – 1070).

 

·        Vilniaus universiteto Rektoriaus  2016-09-05 kvietimu Nr. 10000-SR-1253 Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba (LPOAT)  2016-10-14 raštu Nr. 16-19 į Vilniaus regioninį bioetikos komitetą delegavo E. Kvedaraitę, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininko pavaduotoją, Lietuvos astmos klubų asociacijos prezidentę.

 

·        LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ,,Dėl pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sudarymo“  į komisiją įtarukta Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos narė, Asociacijos ,,Onkologija“ prezidentė Z.Zamžickienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 19  d. įsakymas Nr. V – 1449).

 

 

2017 m.

 

·        LR Finansų ministro 2014 m. spalio 16 d.  įsakymo Nr.1K-323 ,,Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto personalinės sudėties“ pakeitimo atstovauti pacientams paskirti LPOAT Valdybos nariai G. Paltanavičius (Bechterevo liga sergančiųjų draugijos ,,Judesys“ pirmininkas)  ir pakaitinis narys D. Tumšys (Nacionalinės donorų asociacijos prezidentas)  (LR Finansų ministro   2017 m. sausio 24  d. įsakymas Nr.1K  –32).

 

·        Į Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybą įtraukta U.Šakūnienė, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos valdybos narė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 18  d. įsakymas Nr. V – 50).

 

·        Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba 2017-02-07 raštu Nr.17-05 į Nevyriausybinių organizacijų koaliciją vietoj U. Šakūnienės,  delegavo A. Tutlienę, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos narę.

 

·         Nevyriausybinių organizacijų koalicija 2017-02-24 vietoj U. Šakūnienės,  delegavo A. Tutlienę, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos narę, į Sveikatos apsaugos ministerijos sudaromą Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybą. A.Tutlienė NEĮTRAUKTA (SAM 2017-03-07 atsakymas Nr.(1.1.35-50) 10-1990 Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centrui į 2017-02-24 raštą).

 

·        LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ,,Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-1149 ,,Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ į Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisiją įtraukta A.Tutlienė – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos narė (2017 m. vasario 23  d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-195).

 

·        LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ,,Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m. įsakymo Nr.V-1449 ,,Dėl pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sudarymo“  į komisiją įtarukta Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos narė, Asociacijos ,,Onkologija“ prezidentė Z.Zamžickienė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 27  d. įsakymas Nr. V – 223).

 

·        LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ,,Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 3 d. Įsakymo Nr. V-1070 ,,Dėl sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano, sveiko senėjimo užtikrinimo veiksmų plano ir vėžio profilaktikos ir kontrolės programos tikslų, uždavinių, priemonių ir projektų, finansuojamų 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijomis, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis, įgyvendinimo priežiūros komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ į  Priežiūros komiteto posėdžius stebėtojų teisėmis kviečiami V. Augustinienė - LPOAT valdybos pirmininkė (stebėtoja), pakaitinis stebėtojas G.Paltanavičius – LPOAT valdybos narys, Bechterevo liga sergančiųjų draugijos ,,Judesys“ pirmininkas (LR Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 14  d. įsakymas Nr. V – 34 ir 2017 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. V-602).

 

·        Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos 2017-03-20 kvietimu Nr.D2- 1857 (2.13) LPOAT 2017-03-24 raštu Nr.17-11 į LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ,,Dėl darbo grupės Lietuvos medicinos normai MN 93:2001  ,,Operacinės slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“  pakeitimo projektui parengti sudarymo“ delegavo G. Kliučinskienę, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos narę (Kauno apskrities osteoporozės klubo ,,Uola“ pirmininkę), į LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu ,,Dėl darbo grupės Lietuvos medicinos normai MN 78:2000  ,,Gydytojas endoskopuotojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“  pakeitimo projektui parengti sudarymo“ delegavo J. Sadauskaitę, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos narę (Nacionalinės celiakijos ir maisto netoleravimo draugijos pirmininkę).

(LR sveikatos ministro 2017 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr.V-390, ir Nr.V-391)

 

·        Remiantis LR sveikatos apsaugos ministerijos www.sam.lt paskelbta informacija dėl kandidatų į Privalomojos sveikatos draudimo tarybą LPOAT 2017-03-03 raštu Nr.17-09 delegavo Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkę V.Augustinienę. NEĮTRAUKTA (LR Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 27  d. įsakymas Nr. V – 474).

 

·        Į Tarpinstitucinę derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisiją įtrauktas M.Grockis, LPOAT narys, Bechterevo liga sergančiųjų draugijos ,,Judesys“ pirmininkas (LR sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 8 d. d.  įsakymas Nr. V—513, 2017 m. birželio 2 d.  įsakymas Nr. V—642 ).

 

·        LR Finansų ministro 2014 m. spalio 16 d.  įsakymo Nr.1K-323 ,,Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto personalinės sudėties“ pakeitimo atstovauti pacientams paskirta V.Augustinienė, LPOAT pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė, pakaitinė narė R.Grigienė LPOAT narė, Bechterevo liga sergančiųjų draugijos ,,Judesys“ pirmininko pavaduotoja  (LR Finansų ministro   2017 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr.1K  –205).

 

·        Į Darbo grupę Vaistinių preparatų mažmeniniams ir didmeniniams antkainiams įvertinti įtraukta T.Pirmaitienė, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos valdybos narė, Širdies nepakankamumu sergančiųjų asociacijos prezidentė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 15  d. įsakymas Nr. V – 746).

 

·        Į Darbo grupę LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr.I-1367 2,45 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 15², 15³ straipsniais įstatymo  įgyvendinamiesiems teisės aktams parengti“ stebėtojo teisėmis įtraukta V.Augustinienė, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 4  d. įsakymas Nr. V – 838).

 

·        Į Apeliacinę komisiją skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti įtraukta E.Kvedaraitė, LPOAT pirmininko pavaduotoja, Lietuvos astmos klubų asociacijos pirmininkė (LR Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 12  d. įsakymas Nr. V – 859).

 

·        Į Darbo grupę LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 ,,Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ peržiūrėjimui ir pakeitimo projekto parengimui įtraukta A.Leleikienė, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos narė, Hipertenzija sergančiųjų asociacijos prezidentė.

 

 

 

Parengta 2017 07 25